اولین مرحله تمرین آماده سازی تیم منتخب شوتوکان ایران بانوان استان قم

اولین مرحله تمرین آماده سازی تیم منتخب شوتوکان ایران بانوان استان قم جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان ایران با حضور ۶۳ شرکت کننده در دو گروه سنی ۱۲ سال  به پائین  و ۱۳ سال به بالا برگزار شد. 


   1397/5/13 12:47

گالری تصاویر