به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

اخبار برگزیده

موفقیت سرکارخانم اخویان در کلینیک داوری کاراته آسیا

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، سرکار خانم محدثه اخویان مسئول شورای داوران بانوان انجمن جهانی شوتوکان ایران، پس از حضور در کلینیک داوری کاراته آسیا در شهر آلماتی قزاقستان و قبولی در آزمون های مربوطه موفق به دریافت درجه JA کومیته آسیا شد.

بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان شوتوکان کاراته ایران، با ۴٠٠ شرکت کننده از ١٠ استان کشور در تاریخ ٣ شهریور ماه ١۴٠١ به میزبانی استان مرکزی شهرستان اراک، در سالن مجموعه ورزشی پنجم مرداد برگزار شد.