به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

چارت سازمانی

چارت سازمانی بارگذاری نشد.نمایش بصورت ساده

آقای استاد حبیب الله ناظریان ریاست عالیه سازمان شوتوکان ایران

آقای استاد غلامرضا دباغیان رئیس سازمان شوتوکان ایران

سرکار خانم ربابه جعفر زاده نایب رئیس بانوان سازمان شوتوکان ایران

آقای حسن عباس زاده دبیر سبک و رئیس شورای داوران سازمان شوتوکان ایران

جناب آقای دکتر باقری نایب رئیس آقایان و عضو هیئت رئیسه سازمان شوتوکان ایران


آقای استاد حبیب الله ناظریان رئیس کمیته فنی سازمان شوتوکان ایران

آقای استاد غلامرضا دباغیان رئیس کمیته آزمون سازمان شوتوکان ایران

آقای محسن عبدیزدان رئیس کمیته بین الملل سازمان شوتوکان ایران 

سرکار خانم لیلا خوش کلام رئیس شورای داوران سازمان شوتوکان ایران

آقای میلاد دباغیان رئیس کمیته روابط عمومی سازمان شوتوکان ایران