به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

اخبار استان ها

مسابقات قهرمانی بانوان استان قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران در استان قم، مسابقات قهرمانی بانوان استان قم با حضور ۲۰۰ شرکت کننده از ۱۵ باشگاه در محل خانه کاراته استان قم…

بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان شوتوکان کاراته ایران، با ۴٠٠ شرکت کننده از ١٠ استان کشور در تاریخ ٣ شهریور ماه ١۴٠١ به میزبانی استان مرکزی شهرستان اراک، در سالن مجموعه ورزشی پنجم مرداد برگزار شد.

بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان؛ شوتوکان کاراته دو ایران با ٣۵٠ شرکت کننده از ١۵ استان کشور در روز پنجشنبه و جمعه مورخ ٢٠و٢١ مردادماه ١۴٠١ به میزبانی استان قم در سالن نخلستان مجموعه ورزشی سپاه قم برگزار شد.

برگزاری مسابقات قهرمانی استان هرمزگان

به گزارش عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران در استان هرمزگان، یکدوره مسابقات قهرمانی استان شوتوکان ایران به مناسبت روز جهانی قدس در دو بخش آقایان و بانوان با شرکت ۷۰ کاراته‌کا برگزار گردید.

قهرمانی اعضای شوتوکان ایران استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران در استان مرکزی، یک دوره مسابقات کاراته جام رمضان به همت هیئت کاراته شهرستان اراک برگزار گردید که در این دوره از مسابقات، قهرمانان سبک شوتوکان ایران موفق به کسب ۱۷ مقام قهرمانی شدند.