به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

قبولی جناب آقای علامه روشن در کلینیک داوری کاراته آسیا

مرتضی علامه روشن،داور آسیایی شوتوکان ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، جناب آقای مرتضی علامه روشن، داور جوان و خوش آتیه شوتوکان ایران، پس از حضور در کلینیک داوری کاراته آسیا در شهر تاشکند کشور ازبکستان و قبولی در آزمون های مربوطه موفق به دریافت درجه داوری آسیایی کومیته و کاتا شد.
روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان ایران کسب این موفقیت را به جناب آقای علامه روشن و جامعه شوتوکان کاراته ایران در کشور تبریک می گوید.