نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان کاراته دو ایران


بنام ایزد یکتا
 
سبک شوتوکان کاراته دوایران نوزدهمین دوره

 مسابقات قهرمانی کشور خود را در دو بخش  

آقایان و بانوان بمناسبت هشتمین سال

درگذشت قهرمان ارزنده جهان آقای علی شاطر زاده

برگزار می نماید.

زمان و مکان مسابقات متعاقبا اعلام میگردد.
   1397/4/6 19:50

گالری تصاویر