به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

‏اخبار فلش نیوز

بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان شوتوکان کاراته ایران، با ۴٠٠ شرکت کننده از ١٠ استان کشور در تاریخ ٣ شهریور ماه ١۴٠١ به میزبانی استان مرکزی شهرستان اراک، در سالن مجموعه ورزشی پنجم مرداد برگزار شد.

بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان؛ شوتوکان کاراته دو ایران با ٣۵٠ شرکت کننده از ١۵ استان کشور در روز پنجشنبه و جمعه مورخ ٢٠و٢١ مردادماه ١۴٠١ به میزبانی استان قم در سالن نخلستان مجموعه ورزشی سپاه قم برگزار شد.

سازمان جهانی شوتوکان ایران

جلسه کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، جلسه کمیته برگزاری مسابقات با موضوع بررسی نهایی شرایط برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور، با حضور جناب…