به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

انتصاب رضا میرحبیبی بعنوان عضو هیئت رئیسه هیئت کاراته کرمان

انتصاب رضا میرحبیبی بعنوان عضو هیئت رئیسه هیئت کاراته استان کرمان
  طی حکمی از سوی احمد امیری رئیس هیئت کاراته استان کرمان استاد رضا میرحبیبی نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران در استان کرمان بعنوان مشاور فنی و عضو هیئت رئیسه هیئت کاراته استان کرمان منصوب گردیدند.