به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

“اجرای کاتا tsuken no kon تسوکن نو کن‌ توسط شیهان ناظریان

اجرای کاتا تسوکن نو کن tsuken no ko توسط شیهان حبیب الله ناطریان