به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

اجرای کاتا seijn no bo سی جین نو بو توسط استاد حبیب الله ناظریان

حبیب الله ناظریان