به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

مصاحبه با شرکت کنندگان خارجی مسابقات بین المللی

پوستر اولین دوره مسابقات بین المللی بانوان شوتوکان ایران