به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

تمرینات اعضای سازمان جهانی شوتوکان ایران استان خراسان شمالی

بخشی از تمرینات اعضای سازمان جهانی شوتوکان ایران در استان خراسان شمالی زیر نظر نماینده محترم سبک جناب آقای ابوالقاسم زیبایی.