به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

آموزش کومیته توسط استاد حبیب الله ناظریان

حبیب الله ناظریان