به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

پویش در خانه می مانیم و ورزش می کنیم . شماره پنج

در خانه می مانیم و ورزش می کنیم

فرید معصومی از استان قم- مربی: شیهان غلامرضا دباغیان رئیس سبک شوتوکان کاراته دو ایران