به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

پویش در خانه می مانیم و ورزش می کنیم . شماره سه

در خانه می مانیم و ورزش می کنیم

کیمیا تیموری از استان ایلام – مربی: سرکارخانم متقی زاده نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران در استان ایلام