به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

مقام آوران مسابقات استعدادهای برتر استان مرکزی شوتوکان ایران

استعدادهای برتر استان مرکزی شوتوکان ایران

مقام آوران مسابقات المپیاد استعدادهای برتر استان مرکزی ( باشگاه اتحاد ، نماینده سبک شوتوکان ایران در استان مرکزی ):

۱- احمد دربندی ، مقام اول ، رده سنی نوجوانان وزن ۵۷-

۲ – محمد جواد تورانی ، مقام دوم رده سنی نوجوانان وزن ۶۳-

۳ – مبین سبزی مقام دوم ، رده سنی نونهالان وزن ۳۵-

۴ – ابوالفضل نظری ، مقام سوم رده سنی نونهالان وزن ۵۵-

شایان ذکر است قهرمانان فوق الذکر به اردوی تیم منتخب استان دعوت شدند.

لازم به ذکر است نماینده سبک شوتوکان ایران در استان مرکزی جناب آقای مسعود بیک محمدی می باشد.