به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

گزارش عملکرد شاگردان خانم امیر احمدی در مسابقات کشوری

گزارش عملکرد شاگردان خانم امیر احمدی در مسابقات کشوری

گزارش عملکرد شاگردان سرکار خانم امیر احمدی مربی قهرمان پرور سبک شوتوکان کاراته دو ایران در بندر جاسک در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان ایران به میزبانی استان کرمانشاه با حضور ۴۰۰ شرکت کننده و ۱۱ شرکت کننده از بندر جاسک که شاگردان سرکار خانم امیر احمدی مقام های ذیل را کسب کردند:
۱- زهراپور دعای مقام اول
۲- پریا پارسایی مقام اول
۳- مبینا محمدی مقام دوم
۴- مهسا خلف زاده مقام دوم
۵- نیکا ارجمند مقام سوم
۶- فاطمه پوسفی مقام سوم
۷- منصوری انصاری مقام سوم
۸- مریم تفکر مقام سوم
۹- فرخ لقا عباسی مقام سوم                                                                                                                                                            ۱۰- تناز عباسی مقام سوم

خبر مربوط به بیستمین دوره مسابقات کشوری بانوان شوتوکان ایران