به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

کسب درجه JB کومیته آسیا توسط سرکار خانم اخویان

کسب درجه JB کومیته آسیا سرکار خانم اخویان
به گزارش روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران، سرکار خانم محدثه اخویان نماینده سازمان جهانی شوتوکان ایران در استان قم پس از حضور در کلینیک داوری کاراته آسیا در شهر آلماتی قزاقستان و قبولی در آزمون های مربوطه موفق به دریافت درجه JB کومیته آسیا شد.
روابط عمومی سازمان جهانی شوتوکان ایران کسب این موفقیت را به سرکار خانم اخویان و جامعه شوتوکان کاراته کشور تبریک می گوید.