به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

برگزاری استاژ داوری کاتا و کومیته بانوان استان هرمزگان

استاژ داوری بانوان شوتوکان ایران استان هرمزگان

به گزارش “پایگاه اطلاع رسانی شوتوکان کاراته دو ایران” به نقل از روابط عمومی سبک شوتوکان ایران در استان هرمزگان یک دوره استاژ داوری کاتا و کومیته سبک شوتوکان ایران با حضور نماینده محترم سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران جناب آقای حمید نیکزاد و همچنین نماینده محترم بانوان سبک سرکار خانم هاجر کبابی و جناب آقای یاور پیشدار مدرس محترم این دوره استاژ، در شهر بندرعباس برگزار شد.

استاژ داوری بانوان شوتوکان ایران استان هرمزگان