به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

برگزاری جلسه هماهنگی مربیان سبک در استان اصفهان

جلسه هماهنگی مربیان سبک در استان اصفهان

به گزارش “پایگاه اطلاع رسانی شوتوکان کاراته دو ایران” به نقل از روابط عمومی سبک شوتوکان ایران در استان اصفهان، جلسه هماهنگی مربیان سبک در استان اصفهان در روز پنجشنبه مورخ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور نماینده محترم سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران در استان اصفهان جناب آقای رحمت آقایی و همچنین نماینده محترم بانوان سبک سرکار خانم ناهید شهبازی و دبیر محترم سبک در استان جناب آقای بکتاش، در شهر اصفهان برگزار شد.