به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

رئیس شوتوکان ایران؛ شیهان غلامرضا دباغیان

شیهان غلامرضا دباغیان