به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

سمیه متقی زاده

درجه کمربند:

نام باشگاه:

محل باشگاه:

ساعت تمرین:

آدرس شبکه های اجتمایی:

شماره تماس: