به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

رقیه محمدی

درجه کمربند:

مشکی دان3

مشکی دان3

نام باشگاه:

-

محل باشگاه:

نقده خ امام خ ورزش اداره ورزش و جوانان

ساعت تمرین:

روز های فرد ساعت 15:30 الی 17:00

آدرس شبکه های اجتمایی:

۰۹۱۰۴۰۵۲۱۳۰

شماره تماس: