به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

ربابه جعفرزاده

درجه کمربند:

مشکی دان 5

مشکی دان 5

نام باشگاه:

حجاب

محل باشگاه:

شهر سرخ رود

ساعت تمرین:

روز های زوج- ساعت 15:00 تا 16:30

آدرس شبکه های اجتمایی:

09111204170

شماره تماس:

نایب رئیس بانوان سبک شوتوکان کاراته دو ایران

نماینده بانوان سبک شوتوکان ایران در استان مازندران