به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

محسن عبدیزدان

درجه کمربند:

مشکی دان 6

مشکی دان 6

نام باشگاه:

شوتوکان ایران پایتخت

محل باشگاه:

تهران - پارک وی - ابتدای خیابان فرشته

ساعت تمرین:

روز های فرد

آدرس شبکه های اجتمایی:

09353156000

شماره تماس:

بیوگرافی:

نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران

داور بین المللی Referee A (کومیته) و Judge A (کاتا) از فدراسیون کاراته آسیا (AKF )
نایب رئیس کمیته داوران هیآت کاراته استان تهران