به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

محمد مایلی

درجه کمربند:

مشکی دان 7

مشکی دان 7

نام باشگاه:

خانه کاراته شهید سیاهکالی

محل باشگاه:

قزوین مجموعه ورزشی الغدیر سالن خانه کاراته شهید سیاهکالی

ساعت تمرین:

روز های زوج ساعت 20 الی 21

آدرس شبکه های اجتمایی:

۰۹۱۲۸۸۲۶۸۹۶

شماره تماس:

بیوگرافی:

عضو هیئت رئیسه سبک شوتوکان کاراته دو ایران

نماینده سبک شوتوکان ایران

شروع کاراته زمستان ۱۳۴۷در باشگاه هژبر قزوین

رئیس کمیته پیشکسوتان کاراته استان قزوین

رئیس بسیج کاراته استان قزوین

مربی قهرمان پرور استان قزوین