به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

محمد خوش تراش

درجه کمربند:

مشکی دان 6

مشکی دان 6

نام باشگاه:

صالحین بسیج

محل باشگاه:

رودسر. شهرک انصاری. ۲۰۰ متر بالاتر از میدان قائم

ساعت تمرین:

روز های زوج ساعت 16 الی 17:30

آدرس شبکه های اجتمایی:

09111457159

شماره تماس:

بیوگرافی:

نماینده سبک شوتوکان ایران