به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

محدثه اخویان

کسب درجه JB کومیته آسیا سرکار خانم اخویان

درجه کمربند:

نام باشگاه:

محل باشگاه:

ساعت تمرین:

آدرس شبکه های اجتمایی:

شماره تماس:

اولین داور آسیایی بانوان استان قم