به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

محمود بشیری

درجه کمربند:

مشکی دان 4

مشکی دان 4

نام باشگاه:

حضرت ابوالفضل (ع)

محل باشگاه:

همدان - شهر فامنین - سالن حضرت ابوالفضل (ع)

ساعت تمرین:

روزهای زوج ساعت 21 الی 22.30

آدرس شبکه های اجتمایی:

09188147607

شماره تماس:

بیوگرافی:

نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران در استان همدان

۳۵ سال سابقه فعالیت در رشته کاراته و به مدت ۶ سال همکاری با سبک شوتوکان ایران و نماینده این سبک در استان همدان