به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

مهدی بهرام زاده

درجه کمربند:

مشکی دان 5

مشکی دان 5

نام باشگاه:

علم و تربیت

محل باشگاه:

مشهد - بلوارصباصبای۲۵باشگاه

ساعت تمرین:

17 الی 18 الی 21

آدرس شبکه های اجتمایی:

09151060556

شماره تماس:

بیوگرافی:

نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران در استان خراسان رضوی

قهرمان چندین دوره مسابقات استانی و کشوری

مربی قهرمان پرور استان خراسان رضوی