به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

حسین حیدری

درجه کمربند:

مشکی دان 7

مشکی دان 7

نام باشگاه:

شاهین

محل باشگاه:

محمود آباد-به طرف آمل مجتمع ورزشی شهید بهشتی سالن امام خمینی طبقه دوم

ساعت تمرین:

روز های فرد -ساعت 17:30 تا 19:00

آدرس شبکه های اجتمایی:

09113213299

شماره تماس:

بیوگرافی:

شروع کاراته از سال ۱۳۶۰ تا کنون

نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران

داور بین المللی کاراته

مربی قهرمان پرور استان مازندران