به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

انتصاب علیرضا برخوردار به عنوان رئیس انجمن کاراته دانشگاه علوم پزشکی کشور

علیرضا برخوردار

جناب آقای علیرضا برخوردار
عضو محترم هیئت رئیسه سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران

انتصاب شایسته شما را به عنوان رئیس انجمن کاراته تربیت بدنی اداره کل دانشگاه علوم پزشکی کشور به شما و جامعه کاراته تبریک می گوییم.

با احترام
روابط عمومی شوتوکان کاراته دو ایران