به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

ابولقاسم زیبایی

درجه کمربند:

مشکی دان 5

مشکی دان 5

نام باشگاه:

باشگاه شهاب

محل باشگاه:

شیروان خیابان فلسطین 19 باشگاه تربیت بدنی سپاه سالن ورزشی 9 دی

ساعت تمرین:

روز های فرد ساعت 17:30 تا 19:00

آدرس شبکه های اجتمایی:

09153842724

شماره تماس:

بیوگرافی: نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران

از سال ۱۳۶۳ تا کنون دارای عناوین قهرمانی استانی و کشوری داور ممتاز ملی

مربی و نماینده استان خراسان شمالی